Miesiąc: luty 2017

•Szkolenie dla firm budowlanych z procedury FIDIC.

Mając na uwadze bogate doświadczenie Kancelarii w obsłudze inwestycji budowlanych, w zakres usług, które Kancelaria oferuje, wchodzą także szkolenia obejmujące problematykę realizacji inwestycji na bazie FIDIC. Firmy zainteresowane poszerzeniem wiedzy wśród zatrudnionych pracowników, pełniących ważne role w procesie budowlanym, prosimy o kontakt. Do pobrania: Przykładowe szkolenie FIDIC

•Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wygrana w sądzie nie jest bynajmniej końcem drogi, którą przejść musi wierzyciel, by odzyskać od dłużnika swoje należności. Bywa, że w toku egzekucji komornik nie jest w stanie spieniężyć majątku dłużnika, albo że ten zwyczajnie nie posiada żadnego wartościowego mienia poza udziałami w spółce. Egzekucja z takich udziałów rządzi się jednak własnymi, specyficznymi prawami.

•Alimenty a „500+”

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2017 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 nr 1579; dalej: Ustawa), w której zostały określone warunki i zasady rządowego programu powszechnie znanego jako „Rodzina 500 +”. Niemniej jednak, świadczenie 500+ wywołało spore zamieszanie w kwestii jego wpływu na alimenty.