Miesiąc: lipiec 2017

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jedynym z szeregu środków karnych przewidzianych przez polskiego ustawodawcę, jako dodatkowa sankcja dla skazanego za popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w szczególności, gdy z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdów mechanicznych przez skazanego będzie stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym (art. 44 Kodeksu Karnego). Niestety, od wielu lat bez wątpienia najczęściej popełniamy przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest jazda pod wpływem alkoholu. W takim wypadku, …

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego. Read More »