Miesiąc: luty 2018

•Rodzicielski Plan Wychowawczy – Porozumienie rodzicielskie

W świetle zmieniających się stosunków społecznych oraz warunków życiowych, rodzice małoletnich dzieci coraz częściej przed rozpoczęciem postępowania sądowego uzgadniają i podpisują Rodzicielski Plan Wychowawczy (czy też Rodzicielski Plan Opiekuńczo-Wychowawczy), funkcjonujący również pod pojęciem Porozumienie rodzicielskie (dla potrzeb niniejszego opracowania dalej: Porozumienie lub Plan).

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne.

Ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji (Dz. U. z 2017 poz. 952) została wprowadzona do porządku prawnego nowa definicja przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów – przestępstwo niealimentacji. Z aktualnego brzmienia art. 209 § 1 Kodeksu Karnego, obowiązującego od 31 maja 2017 roku dowiadujemy się, że „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego …

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne. Read More »