DLA PODATNIKA

DORADZTWO PODATKOWE

Usługi Kancelarii w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości, są świadczone zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, uwzględniając w tym ostatnim zakresie w szczególności aspekty związane z prawem pracy i przepisami prawa ubezpieczeń społecznych.

We wszystkich prowadzonych sprawach i transakcjach bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka podatkowe z nimi związane.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, obejmującym również podatkowe aspekty transakcji, w tym transakcji polegających na łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek, nabywaniu spółek oraz przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także transakcji dotyczących nieruchomości oraz wszelkich transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym. Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu i obsłudze transakcji, uwzględniające również ich aspekty podatkowe.

Oferujemy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z zobowiązaniami podatkowymi, tj. w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwo procesowe klientów w toku prowadzonych postępowań.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT, wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych i postępowaniach zabezpieczających związanych ze zobowiązaniami podatkowymi.

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów również w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników.

Zakres usług poza ogólnym doradztwem, obejmuje również szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:

  • przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego;
  • przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • opiniujemy projektowane przedsięwzięcia oraz umowy pod kątem skutków podatkowych, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych;
  • doradzamy przy stosowaniu przepisów podatkowych dotyczących obrotu tzw. towarami wrażliwymi;
  • doradzamy przy tworzeniu wewnętrznych procedur i innych regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka podatkowego i odpowiedzialności osobistej kadry kierowniczej za rozliczenia podatkowe;
  • przygotowujemy analizy due diligence z zakresu prawa podatkowego;
  • wspieramy naszych klientów w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych i podatkowych.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe