PRAWO KARNE

Obsługa prawna postępowań karnych, karnoskarbowych, wykroczenia, w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Świadczymy usługi kompleksowo, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowań przygotowawczych oraz kontrolnych, a także na etapie postępowań administracyjnych oraz sądowych.

Reprezentowaliśmy z powodzeniem naszych klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy. Podejmowane przez nas działania pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych albo kontrolnych. Działania Kancelarii doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla Klientów orzeczeń sądów oraz innych organów.

Bogate i wszechstronne doświadczenie praktyczne oraz teoretyczne, pozwala nam sporządzać przydatne opinie i analizy prawne dotyczące wszelkich problemów karnoprawnych i karnoskarbowych, w tym również związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie; sprawy karne, sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe, w tym ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową. Bronimy przedsiębiorców i menedżerów w sprawach karnych w każdej fazie postępowania. Występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w sprawach karnych. Reprezentujemy jednostki organizacyjne w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie zasad obrotu gospodarczego.

Jeśli toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe, w którym możesz stać się podejrzanym a następnie oskarżonym, rozważ udział adwokata już teraz. W sytuacji, gdy jesteś pokrzywdzony przestępstwem, pomoc adwokata pozwoli zabezpieczyć Twoje interesy majątkowe w toku procesu.

Zostałeś zatrzymany w sprawie karnej, jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa gospodarczego a może zostałeś aresztowany w sprawie karnej gospodarczej – zadzwoń do nas.

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie postępowań:

  • karnych;
  • karnoskarbowych;
  • w sprawach o wykroczenia;
  • w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz
  • dyscyplinarnych

Dysponujemy szczególnym doświadczeniem w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym związanych z prawem ubezpieczeniowym oraz medycznym;
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
  • karnoskarbowych;
  • związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych;

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe