DLA TWÓRCÓW

PRAWO AUTORSKIE, PATENTOWE, ZNAKI TOWAROWE, SPORY

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną poprzez doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich – praw majątkowych i osobistych, obsługując w tym zakresie jedną z wiodących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz renomowane wydawnictwa. Nadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie naruszenia praw wynikających z patentu na wynalazek, naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego bądź znaku towarowego. Usługi obejmują także zastępstwo w postępowaniach rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Wieloletnie doświadczenie pozwala zapewnić kompleksowe i profesjonalne wsparcie naszym Klientom w zakresie:

  • sporządzania projektów umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej;
  • reprezentowania w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
  • przygotowania opinii prawnych związanych z ochroną praw autorskich oraz własności przemysłowej;
  • doradztwa w reagowaniu na naruszenia praw autorskich oraz własności przemysłowej, jak również w dochodzeniu przed sądami roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz własności przemysłowej.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe