Miesiąc: lipiec 2021

•Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami?

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia – tj. w trybie natychmiastowym – w dwóch przypadkach: z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne), jak i w określonych sytuacjach, gdy pracownik nie zawinił. ROZWIĄZANIE UMOWY Z WINY PRACOWNIKA – KIEDY? Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to: – ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienie (w czasie …

•Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami? Read More »

•Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę

Darowizna to czynność prawna, podczas której darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego z własnego majątku. Może być dokonana z różnych przyczyn – z reguły w celu realizacji własnych odczuć, chęci wyświadczenia drugiej osobie przyjemności, udzielenia pomocy, okazania wdzięczności itp. Może dotyczyć zarówno środków finansowych, praw, jak i rzeczy. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie o dokonaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak przyrzeczone świadczenie …

•Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę Read More »