Miesiąc: kwiecień 2021

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jedną z reakcji państwa na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i w efekcie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców był rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który na fali pandemicznych zmian wprowadzał również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa ta obowiązuje już od 24 czerwca 2020 r. Przyjrzyjmy się więc tej instytucji. KORZYŚCI UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO: Przede wszystkim bezsprzecznie …

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Read More »

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dn. 11.9.2020 r., sygn. akt III CZP 88/19, Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.  ZAKRES SWOBODY KONTRAKTOWEJ UMÓW, A ZMIANA POCZĄTKU BIEGU PRZEDAWNIENIA… – CO MOŻEMY ZMIENIĆ? Treść ww. uchwały Sądu Najwyższego odnosi się do pytania Sądu Okręgowego „Czy w ramach swobody kontraktowej …

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia Read More »