Bez kategorii

Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu?

W społeczeństwie często panuje przeświadczenie, że za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada jedynie sama spółka. Są jednak takie sytuacje, niekiedy będące zaskoczeniem zarówno dla wierzyciela, jak i samego członka zarządu, gdy to członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki z o. o. 1. Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o. o.? Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce …

Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu? Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami?

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia – tj. w trybie natychmiastowym – w dwóch przypadkach: z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne), jak i w określonych sytuacjach, gdy pracownik nie zawinił. ROZWIĄZANIE UMOWY Z WINY PRACOWNIKA – KIEDY? Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to: – ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienie …

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami? Read More »

Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę

Darowizna to czynność prawna, podczas której darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego z własnego majątku. Może być dokonana z różnych przyczyn – z reguły w celu realizacji własnych odczuć, chęci wyświadczenia drugiej osobie przyjemności, udzielenia pomocy, okazania wdzięczności itp. Może dotyczyć zarówno środków finansowych, praw, jak i rzeczy. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie o dokonaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak przyrzeczone świadczenie …

Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę Read More »

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Trwająca od roku pandemia SARS COVID-19 doprowadziła do niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej. Mimo iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ogłoszenie upadłości – po więcej informacji odsyłam do artykułu na stronie Kancelarii traktującego o upadłości konsumenckiej dla małych przedsiębiorców – to liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w KRS w 2020 r. pozostaje w dalszym ciągu porównywalna z liczbą z lat poprzednich. ZALETY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI Z O.O.) Dla zdecydowanej …

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Read More »