•Sądowe uregulowanie kontaktów. Alienacja rodzicielska – jak z tym walczyć?

Częstym problemem pojawiającym się w debacie publicznej jest problem alienacji rodzicielskiej, czyli takiego zachowania rodzica, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonywanie kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Najczęstsze takie zachowania to: ograniczanie kontaktu z drugim rodzicem, manipulowanie, nastawianie dziecka negatywnie do drugiego rodzica, wzbudzanie w dziecku poczucia winy za kontakt z drugim rodzicem, przekazywanie dziecku negatywnych informacji na temat drugiego rodzica. Powyższe zachowania skutkują zaburzeniem …

•Sądowe uregulowanie kontaktów. Alienacja rodzicielska – jak z tym walczyć? Read More »