Miesiąc: marzec 2017

•Praca cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prawa pobytu.

Systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Coraz więcej przedsiębiorstw problem ze znalezieniem pracowników zamierza rozwiązać zatrudniając cudzoziemców. Dotykając kwestii zatrudniania cudzoziemców, decydującym się na to przedsiębiorcom warto zwrócić uwagę na istotny aspekt ewentualnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu.

•Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki.

Truizmem jest powiedzieć, iż każdy ponosi odpowiedzialność za swe czyny. I o ile w przypadku osób fizycznych ustalenie odpowiedzialnego za spowodowanie szkody u osoby trzeciej, co do zasady nie nastręcza poważnych komplikacji, o tyle w przypadku osób prawnych, a w szczególności spółek handlowych, trudność ta wydaje się zadaniem już nie tak oczywistym, w szczególności w zakresie odpowiedzialności prokurenta.