News

• Reklamacja towaru – jak to zrobić, na co zwrócić uwagę?

Ile razy zdarzyło nam się kupić rzecz, która okazała się wadliwa? Ile razy – wbrew sobie – nic z tym nie zrobiliśmy? Ile razy zastanawialiśmy się jakie mamy szanse na otrzymanie właściwego produktu? W tym krótkim artykule zwrócimy Państwa uwagę na przysługujące nam uprawnienia oraz warunki, które muszą zostać spełnione, by prawidłowo zareklamować wadliwy produkt. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi …

• Reklamacja towaru – jak to zrobić, na co zwrócić uwagę? Read More »

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19

Z uwagi na panującą pandemię Covid-19, wiele branż zostało w określonych okresach czasu objętych zakazem prowadzenia działalności, co pozostaje równoznaczne z pozbawieniem możliwości zarobkowania. Niestety nie da się przy tym uniknąć wrażenia, jakoby walka z pandemią prowadzona była po omacku i w sposób doraźny. Takie podejrzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególności w nieprzejrzystości tzw. ustaw covidowych, mnogości rozporządzeń (na dzień 12 lutego 2021 r. zostało wydanych 5 rozporządzeń …

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19 Read More »

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jedną z reakcji państwa na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i w efekcie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców był rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który na fali pandemicznych zmian wprowadzał również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa ta obowiązuje już od 24 czerwca 2020 r. Przyjrzyjmy się więc tej instytucji. KORZYŚCI UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO: Przede wszystkim bezsprzecznie …

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Read More »

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dn. 11.9.2020 r., sygn. akt III CZP 88/19, Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.  ZAKRES SWOBODY KONTRAKTOWEJ UMÓW, A ZMIANA POCZĄTKU BIEGU PRZEDAWNIENIA… – CO MOŻEMY ZMIENIĆ? Treść ww. uchwały Sądu Najwyższego odnosi się do pytania Sądu Okręgowego „Czy w ramach swobody kontraktowej …

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia Read More »

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców

Rok 2020 był dla większości z nas niemiłą niespodzianką. Pandemia, lockdowny i narodowa kwarantanna mocno nadwyrężyły zwłaszcza małych przedsiębiorców, pomimo różnych rządowych programów wsparcia. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2020 r. ogłoszono upadłość 13 084 osób – wynik wyższy o 64,5% od tego za rok 2019. Skala zjawiska jest ogromna, przyjrzyjmy się więc czym jest upadłość konsumencka oraz co warto o niej wiedzieć. Upadłość …

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców Read More »

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm

Dnia 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o zmianie KRS”). Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Część wprowadzanych zmian wchodzi w życie później: 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. Ostatnie wejdą w życie 1 …

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm Read More »

•Rodzicielski Plan Wychowawczy – Porozumienie rodzicielskie

W świetle zmieniających się stosunków społecznych oraz warunków życiowych, rodzice małoletnich dzieci coraz częściej przed rozpoczęciem postępowania sądowego uzgadniają i podpisują Rodzicielski Plan Wychowawczy (czy też Rodzicielski Plan Opiekuńczo-Wychowawczy), funkcjonujący również pod pojęciem Porozumienie rodzicielskie (dla potrzeb niniejszego opracowania dalej: Porozumienie lub Plan).

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne.

Ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji (Dz. U. z 2017 poz. 952) została wprowadzona do porządku prawnego nowa definicja przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów – przestępstwo niealimentacji. Z aktualnego brzmienia art. 209 § 1 Kodeksu Karnego, obowiązującego od 31 maja 2017 roku dowiadujemy się, że „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego …

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne. Read More »

•Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Zmiana dotyczyła między innymi art. 647[1] Kodeksu cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który otrzymał następujące brzmienie: