•Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu?

W społeczeństwie często panuje przeświadczenie, że za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada jedynie sama spółka. Są jednak takie sytuacje, niekiedy będące zaskoczeniem zarówno dla wierzyciela, jak i samego członka zarządu, gdy to członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki z o. o. 1. Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o. o.? Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże …

•Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu? Read More »