•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm

Dnia 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o zmianie KRS”). Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Część wprowadzanych zmian wchodzi w życie później: 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. Ostatnie wejdą w życie 1 …

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm Read More »