•Szkolenie dla firm budowlanych z procedury FIDIC.

Mając na uwadze bogate doświadczenie Kancelarii w obsłudze inwestycji budowlanych, w zakres usług, które Kancelaria oferuje, wchodzą także szkolenia obejmujące problematykę realizacji inwestycji na bazie FIDIC. Firmy zainteresowane poszerzeniem wiedzy wśród zatrudnionych pracowników, pełniących ważne role w procesie budowlanym, prosimy o kontakt.

Do pobrania: Przykładowe szkolenie FIDIC