Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu?

W społeczeństwie często panuje przeświadczenie, że za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada jedynie sama spółka. Są jednak takie sytuacje, niekiedy będące zaskoczeniem zarówno dla wierzyciela, jak i samego członka zarządu, gdy to członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki z o. o. 1. Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o. o.? Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce …

Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu? Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami?

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia – tj. w trybie natychmiastowym – w dwóch przypadkach: z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne), jak i w określonych sytuacjach, gdy pracownik nie zawinił. ROZWIĄZANIE UMOWY Z WINY PRACOWNIKA – KIEDY? Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to: – ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienie …

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami? Read More »

Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę

Darowizna to czynność prawna, podczas której darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego z własnego majątku. Może być dokonana z różnych przyczyn – z reguły w celu realizacji własnych odczuć, chęci wyświadczenia drugiej osobie przyjemności, udzielenia pomocy, okazania wdzięczności itp. Może dotyczyć zarówno środków finansowych, praw, jak i rzeczy. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie o dokonaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak przyrzeczone świadczenie …

Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę Read More »

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Trwająca od roku pandemia SARS COVID-19 doprowadziła do niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej. Mimo iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ogłoszenie upadłości – po więcej informacji odsyłam do artykułu na stronie Kancelarii traktującego o upadłości konsumenckiej dla małych przedsiębiorców – to liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w KRS w 2020 r. pozostaje w dalszym ciągu porównywalna z liczbą z lat poprzednich. ZALETY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI Z O.O.) Dla zdecydowanej …

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Read More »

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19

Z uwagi na panującą pandemię Covid-19, wiele branż zostało w określonych okresach czasu objętych zakazem prowadzenia działalności, co pozostaje równoznaczne z pozbawieniem możliwości zarobkowania. Niestety nie da się przy tym uniknąć wrażenia, jakoby walka z pandemią prowadzona była po omacku i w sposób doraźny. Takie podejrzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególności w nieprzejrzystości tzw. ustaw covidowych, mnogości rozporządzeń (na dzień 12 lutego 2021 r. zostało wydanych 5 …

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19 Read More »

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jedną z reakcji państwa na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i w efekcie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców był rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który na fali pandemicznych zmian wprowadzał również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa ta obowiązuje już od 24 czerwca 2020 r. Przyjrzyjmy się więc tej instytucji. KORZYŚCI UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO: Przede wszystkim bezsprzecznie …

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Read More »

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dn. 11.9.2020 r., sygn. akt III CZP 88/19, Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.  ZAKRES SWOBODY KONTRAKTOWEJ UMÓW, A ZMIANA POCZĄTKU BIEGU PRZEDAWNIENIA… – CO MOŻEMY ZMIENIĆ? Treść ww. uchwały Sądu Najwyższego odnosi się do pytania Sądu Okręgowego „Czy w ramach swobody …

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia Read More »

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców

Rok 2020 był dla większości z nas niemiłą niespodzianką. Pandemia, lockdowny i narodowa kwarantanna mocno nadwyrężyły zwłaszcza małych przedsiębiorców, pomimo różnych rządowych programów wsparcia. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2020 r. ogłoszono upadłość 13 084 osób – wynik wyższy o 64,5% od tego za rok 2019. Skala zjawiska jest ogromna, przyjrzyjmy się więc czym jest upadłość konsumencka oraz co warto o niej wiedzieć. …

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców Read More »

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm

Dnia 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o zmianie KRS”). Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Część wprowadzanych zmian wchodzi w życie później: 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. Ostatnie wejdą w życie 1 …

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm Read More »

•Rodzicielski Plan Wychowawczy – Porozumienie rodzicielskie

W świetle zmieniających się stosunków społecznych oraz warunków życiowych, rodzice małoletnich dzieci coraz częściej przed rozpoczęciem postępowania sądowego uzgadniają i podpisują Rodzicielski Plan Wychowawczy (czy też Rodzicielski Plan Opiekuńczo-Wychowawczy), funkcjonujący również pod pojęciem Porozumienie rodzicielskie (dla potrzeb niniejszego opracowania dalej: Porozumienie lub Plan).