• Reklamacja towaru – jak to zrobić, na co zwrócić uwagę?

Ile razy zdarzyło nam się kupić rzecz, która okazała się wadliwa? Ile razy – wbrew sobie – nic z tym nie zrobiliśmy? Ile razy zastanawialiśmy się jakie mamy szanse na otrzymanie właściwego produktu? W tym krótkim artykule zwrócimy Państwa uwagę na przysługujące nam uprawnienia oraz warunki, które muszą zostać spełnione, by prawidłowo zareklamować wadliwy produkt. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi …

• Reklamacja towaru – jak to zrobić, na co zwrócić uwagę? Read More »

•Sądowe uregulowanie kontaktów. Alienacja rodzicielska – jak z tym walczyć?

Częstym problemem pojawiającym się w debacie publicznej jest problem alienacji rodzicielskiej, czyli takiego zachowania rodzica, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonywanie kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Najczęstsze takie zachowania to: ograniczanie kontaktu z drugim rodzicem, manipulowanie, nastawianie dziecka negatywnie do drugiego rodzica, wzbudzanie w dziecku poczucia winy za kontakt z drugim rodzicem, przekazywanie dziecku negatywnych informacji na temat drugiego rodzica. Powyższe zachowania skutkują zaburzeniem …

•Sądowe uregulowanie kontaktów. Alienacja rodzicielska – jak z tym walczyć? Read More »

•Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu?

W społeczeństwie często panuje przeświadczenie, że za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada jedynie sama spółka. Są jednak takie sytuacje, niekiedy będące zaskoczeniem zarówno dla wierzyciela, jak i samego członka zarządu, gdy to członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki z o. o. 1. Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o. o.? Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże …

•Nieudana egzekucja przeciwko spółce z o. o. – co dalej? Czyli kiedy za długi spółki odpowie członek zarządu? Read More »

•Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami?

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia – tj. w trybie natychmiastowym – w dwóch przypadkach: z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne), jak i w określonych sytuacjach, gdy pracownik nie zawinił. ROZWIĄZANIE UMOWY Z WINY PRACOWNIKA – KIEDY? Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to: – ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienie (w czasie …

•Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – czy nastąpiło zgodnie przepisami? Read More »

•Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę

Darowizna to czynność prawna, podczas której darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego z własnego majątku. Może być dokonana z różnych przyczyn – z reguły w celu realizacji własnych odczuć, chęci wyświadczenia drugiej osobie przyjemności, udzielenia pomocy, okazania wdzięczności itp. Może dotyczyć zarówno środków finansowych, praw, jak i rzeczy. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie o dokonaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak przyrzeczone świadczenie …

•Darowizna i jej odwołanie przez darczyńcę Read More »

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Trwająca od roku pandemia SARS COVID-19 doprowadziła do niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej. Mimo iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ogłoszenie upadłości – po więcej informacji odsyłam do artykułu na stronie Kancelarii traktującego o upadłości konsumenckiej dla małych przedsiębiorców – to liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w KRS w 2020 r. pozostaje w dalszym ciągu porównywalna z liczbą z lat poprzednich. ZALETY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI Z O.O.) Dla zdecydowanej większości …

•Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Read More »

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19

Z uwagi na panującą pandemię Covid-19, wiele branż zostało w określonych okresach czasu objętych zakazem prowadzenia działalności, co pozostaje równoznaczne z pozbawieniem możliwości zarobkowania. Niestety nie da się przy tym uniknąć wrażenia, jakoby walka z pandemią prowadzona była po omacku i w sposób doraźny. Takie podejrzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególności w nieprzejrzystości tzw. ustaw covidowych, mnogości rozporządzeń (na dzień 12 lutego 2021 r. zostało wydanych 5 rozporządzeń …

•Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej podczas walki z pandemią Covid-19 Read More »

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jedną z reakcji państwa na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i w efekcie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców był rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który na fali pandemicznych zmian wprowadzał również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa ta obowiązuje już od 24 czerwca 2020 r. Przyjrzyjmy się więc tej instytucji. KORZYŚCI UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO: Przede wszystkim bezsprzecznie …

•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Read More »

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dn. 11.9.2020 r., sygn. akt III CZP 88/19, Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.  ZAKRES SWOBODY KONTRAKTOWEJ UMÓW, A ZMIANA POCZĄTKU BIEGU PRZEDAWNIENIA… – CO MOŻEMY ZMIENIĆ? Treść ww. uchwały Sądu Najwyższego odnosi się do pytania Sądu Okręgowego „Czy w ramach swobody kontraktowej …

•Bieg terminu przedawnienia przy odroczeniu spełnienia świadczenia Read More »

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców

Rok 2020 był dla większości z nas niemiłą niespodzianką. Pandemia, lockdowny i narodowa kwarantanna mocno nadwyrężyły zwłaszcza małych przedsiębiorców, pomimo różnych rządowych programów wsparcia. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2020 r. ogłoszono upadłość 13 084 osób – wynik wyższy o 64,5% od tego za rok 2019. Skala zjawiska jest ogromna, przyjrzyjmy się więc czym jest upadłość konsumencka oraz co warto o niej wiedzieć. Upadłość …

•Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców Read More »